Voice Dialogue

 

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een manier om met jezelf in gesprek te raken.
Ik werk veel met deze methodiek omdat het een zachte heelmethode is die je in korte tijd veel waardevolle inzichten geeft over je functioneren.
Deze methode maakt het ons mogelijk om in contact te komen met de verschillende Ik-ken in onszelf.
Volgens de opvattingen van Voice Dialogue zijn er verschillende Ik-ken in ieder mens aanwezig. Deze personages praten, denken, voelen, weten en geloven door elkaar heen.
Je kunt ze ontdekken door ermee in gesprek te gaan.
De techniek van Voice Dialogue nodigt je uit je open te stellen voor elk aspect van deze kleurrijke verscheidenheid.
We zijn ons hier meestal niet van bewust omdat we denken te leven vanuit één ik, dat bewust handelt en vrije keuzes maakt. Het maakt het mogelijk ieder personage, iedere energievorm in je, spelenderwijs te ontmoeten. Het helpt ons te zien wat aanwezig is, zonder oordeel.
Er wordt niet uitgegaan van goede of slechte eigenschappen van een persoon.
De veranderingen treden niet op omdat je daarop uit bent, maar omdat je jezelf gaat zien en accepteren zoals je bent.
Het is een ontmoeting met jezelf in de ruimste zin. Het proces, eenmaal op gang gebracht, werkt door.
Uiteindelijk word je dan echt baas over jezelf en ben je in staat jezelf te verwezenlijken. Je zult beter weten wat je talenten zijn.
Het goed met jezelf kunnen vinden is een voorwaarde voor het goed kunnen vinden met de wereld om je heen. Dit is innerlijke groei en voor mij een uitgangspunt bij therapie.

 

© Webmiep Design